הליך הגישור


גישור הוא הליך מובנה לישוב סכסוכים בהסכמה באמצעות דיאלוג המנוהל על ידי מגשר מקצועי וניטרלי. הגישור מתקיים מחוץ לכותלי בית המשפט כשיש מריבה, ריב, ויכוח, חוסר הסכמה, סכסוך או מחלוקת. המגשר המנהל את ההליך אינו מכריע בסכסוך אלא מוביל את הצדדים לפתרון המוסכם על ידם ואשר משרת את האינטרסים שלהם. הגישור הוא הליך קצר וזול יותר מאשר הליך שיפוטי מביא לפתרונות יצירתיים, דיסקרטי לחלוטין ומתקיים בדלתיים סגורות ובאווירה מכבדת.