אודות הארגון

חזון ומטרות

  • קידום הגישור וערכיו בחברה הישראלית
  • פיתוח מקצועי של תחום הגישור וקידום הגישור כפרופסיה
  • איגוד מקצועי למגשרים חברי הארגון

ארגון המגשרים בישראל (ע"ר), שנרשם ביום 1/5/14, הנו גוף מקצועי נטול פניות ולא סקטוריאלי, אשר שם לו למטרה לפעול בשיתוף עם כלל הגורמים הפועלים בתחום על מנת לקדם את הגישור, ולמצבו כדרך מועדפת ונגישה ליישוב סכסוכים ומניעתם. במסגרת זו שואף הארגון לקדם את הגישור כפרופסיה בהיבטים של הכשרה, הסמכה והתפתחות מקצועית, וכן לקבוע אמות מידה ראויות להכרה במגשרים וקוד אתי מקובל. לצורך כך מושיט ארגון המגשרים ידיו לכלל הגופים הפועלים בתחום בישראל על מנת לקדם יחדיו את הגישור ואת המגשרים בישראל לתועלת החברה בישראל.


פעילות

ארגון המגשרים פועל לשיתוף פעולה עם משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט על מנת לגבש אמות מידה מקובלות להסמכת מגשרים ולהכללתם ברשימת המגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט כאמור בס' 79ד (א)(2ב) בחוק בתי המשפט, ואשר תעוגנה בהמשך בחקיקה מתאימה. בנוסף פועל הארגון לקדם את פריסתו הארצית של פרוייקט המהו״ת למחוזות נוספים (צפון, חיפה ודרום), לערכאות נוספות (בתי המשפט המחוזיים) ולבתי משפט נוספים (בתי הדין לעבודה). הארגון מקיים כנסים לחבריו בסוגיות שעל סדר היום בהשתתפות מרצים המצויים בחזית העשייה, מקיים שולחנות עגולים להעשרת חבריו, ופועל להקמת מערך חניכה בגישור לחבריו על ידי מגשריו הבכירים.


מבנה הארגון

ארגון המגשרים בישראל הוא עמותה רשומה והמוסד העליון בו הוא האסיפה הכללית. בראש הארגון עומד ועד מנהל נבחר בן 7 חברים, המנהל את פעילות הארגון ומקדם את מטרותיו.

בארגון פועלות כיום מספר ועדות יעודיות:

ועדת קידום הגישור בחברה
פועלת לקידום המודעות וההכרה ביתרונות הגישור בקרב רשויות, גופים וקהלים שונים, והטמעתו בקרבם.

ועדת קידום הגישור כפרופסיה
סוקרת התנהלות פרופסיות אחרות, ועוסקת בגיבוש המלצות ביחס לדפוסים הרצויים להכשרה ולהסמכת מגשרים ולשמירה מתמדת על כשירותם המקצועית. מ"מ יו"ר הוועדה הוא ד"ר דיויד שמעוני.

ועדת אתיקה
פועלת לגיבוש קוד אתי וכללי האתיקה, אשר נועדו להטמעה בקרב הגורמים הפועלים בתחום הגישור, ובהמשך לעיגון בחקיקה, וכן להקמת פורומים למתן מענה לשאילתות ומתן חוות דעת לפונים כמו גם טיפול בתלונות ו/או קובלנות כנגד מגשרים. יו"ר הוועדה הוא עו"ד חנן אדד.

ועדת חברים
פועלת ליצירת תשתית לקידום וטיפוח מקצועי של חברי הארגון ושוחריו, וכן לבניית זהות של ארגון מגשרים מקצועי ומתקדם, הפועל למען כלל המגשרים בישראל. מ"מ ראש הוועדה היא זיו קמיני.

ועדת חקיקה
פועלת לבסס את תקנות הגישור על אמות מידה מקצועיות גבוהות ושיוויוניות, לטווח הקצר ולהסדיר את הגישור כפרופסיה באמצעות חקיקה ראשית, בטווח הארוך. יו"ר הוועדה הוא עו"ד אבי אלטלף.

ועדת גישור בדיני עבודה
פועלת לבנות גוף ידע בנושא דיני עבודה, לארגן את המגשרים בדיני עבודה ולייצג אותם מול הרשויות, לקדם את מקצועיות העוסקים בנושא. ראש הוועדה היא אסתר נבון.

כל בעלי התפקידים בארגון עושים מלאכתם בהתנדבות גמורה (לרבות הוצאות).

החברים בארגון המגשרים בישראל הם בעלי השכלה אקדמית מוכרת, בוגרי קורס גישור בסיסי ובוגרי תכנית התנסות מודרכת מוכרת בגישור , אשר בהם מגשרים פרטיים ומגשרים במרכזי גישור, מגשרי מהו״ת, מגשרים בקהילה, מגשרי משפחה, מדריכים במרכזי הכשרה, מגשרים בתחילת דרכם ומגשרים בכירים.

projects