חזון ומטרות הארגון

 

  • קידום הגישור וערכיו בחברה הישראלית

  • פיתוח מקצועי של תחום הגישור וקידום הגישור כפרופסיה

  • איגוד מקצועי למגשרים חברי הארגון

ארגון המגשרים בישראל (ע"ר), שנרשם ביום 1/5/14, הנו גוף מקצועי נטול פניות ולא סקטוריאלי, אשר שם לו למטרה לפעול בשיתוף עם כלל הגורמים הפועלים בתחום על מנת לקדם את הגישור, ולמצבו כדרך מועדפת ונגישה ליישוב סכסוכים ומניעתם. במסגרת זו שואף הארגון לקדם את הגישור כפרופסיה בהיבטים של הכשרה, הסמכה והתפתחות מקצועית, וכן לקבוע אמות מידה ראויות להכרה במגשרים וקוד אתי מקובל. לצורך כך מושיט ארגון המגשרים ידיו לכלל הגופים הפועלים בתחום בישראל על מנת לקדם יחדיו את הגישור ואת המגשרים בישראל לתועלת החברה בישראל.