גישור במשפחה

family

עוסק בכל סכסוך משפחתי. בגירושין כאשר בני הזוג מחליטים לסיים את מערכת היחסים ביניהם בהסכמה הדדית ובצורה מכובדת שתאפשר שיח עתידי לטובת כל הנוגעים בדבר.

הגישור דן בכל הנושאים הקשורים להמשך מערכת היחסים עם הילדים ובכל הנושאים הקשורים לחלוקת הממון.
כמו כן, גישור בנושא ירושות, הסכמי ממון, שותפויות או אחר.
יתרונו בכך שההסכמות אליהן מגיעים בגישור יתנו מענה להמשך מערכת יחסים עתידית.