גישור עסקי וצרכנות

business

עוסק בסכסוכים בין בעלי עסקים, יתרונו מתבטא בפתרון מהיר ויעיל כלכלית המאפשר חזרה מהירה לעבודה סדירה ובאפשרות להמשך קיום היחסים העסקיים, כן שמירה על המוניטין העסקי.

הגישור מטפל במחלוקות בין שותפים עסקיים, בין בעלי המניות בחברה ובין ספקים ולקוחות בתחומים רבים ומגוונים כגון יישום הסכמים או הפרתם, מחלוקת סביב תשלום התמורה או השירות שניתן .