בית המשפט העליון קובע: ניתן לאכוף הסדר ביניים שהושג בהליך גישור

לא ניתן לצפות בתוכן הנ"ל אם אינך חבר/ת ארגון מגשרי ישראל